افتتاحیه گالری پارچه رومبلی سیاح

 

 

افتتاحیه گالری پارچه رو مبلی سیاح واقع در کلاهدوز 41

تیم تشریفات شریف برگزار کننده ی افتتاحیه و سمینار در مشهد.