برگزاری مجالس ترحیم مدیر عامل محترم شرکت توانیر زنده یاد مهندس محمدرضا مزینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراسم ترحیم محمدرضا مزینی توسط تیم تشریفات شریف در مشهد ( مدیر عامل محترم شرکت توانیر ) در مسجد حضرت سجاد